Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Copper

The Details

Name: Copper

Location: Sidoli's Porthcawl Harbour

Created by: Coety Primary School

Design Inspiration

Mae Ysgolion Gynradd Coychurch, Coety a Pencoed wedi cydweithio i ddylunio tri Chi Snoopy i godi arian ac ymwybyddiaeth i’r Dogs Trust. Gyda’i gilydd, dewison nhw thema newid hinsawdd a ysbrydolwyd gan COP 26. Dewiswyd y thema hon i godi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd a’r effaith y mae’n ei chael ar hyn o bryd ar ein bywydau a’n hamgylchedd. Yn Coychurch, Coety a Phencoed maent yn deall pwysigrwydd cydweithio i wneud byd gwell.

Llwybr Cŵn