Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Ci Cynefin

Ci Cynefin

The Details

Name: Ci Cynefin

Location: Coffi Vista

Created by: Bryn Primary School

Design Inspiration

Mae Ysgol Gynradd Bryn yn falch o fod yn Ysgol Greadigol Arweiniol. Mae eu dull Creadigol, Cyson a Chydweithredol yn hybu diwylliant o berthyn ac yn dathlu ymdeimlad o hunan! Mae Ci Cynefin Snoopy yn cynrychioli eu cwricwlwm pwrpasol newydd, gan archwilio hanes a datblygiad Cymru fel cymdeithas amlddiwylliannol a dathlu profiadau a chyfraniadau amrywiol pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru.

Llwybr Cŵn