Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Canine Cymru

Canine Cymru

The Details

Name: Canine Cymru

Location: Caerphilly Castle Court Shopping Centre

Created by: Pentwynmawr Primary School

Design Inspiration

Mae Canine Cymru yn crynhoi beth mae Cymru yn ei olygu i Ysgol Gynradd Pentwynmawr. Mae’n nodi’r arwyddluniau o Gymru sy’n cael eu cydnabod gan ddisgyblion yr ysgol ac yn dangos pa mor falch ydyn nhw i gyd o’n diwylliant ac i fyw yng NGHYMRU BENDIGEDIG!

Llwybr Cŵn