Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

A legacy to Afon-Y-Felin Primary by pupils past and present

A legacy to Afon-Y-Felin Primary by pupils past and present

The Details

Name: A legacy to Afon-Y-Felin Primary by pupils past and present

Location: Grand Pavilion Cafe

Created by: Afon-Y-Felin Primary School

Design Inspiration

“Rhoi Plant yn Gyntaf” yw moto ysgol Afon-Y-Felin. Mae disgyblion a’u teuluoedd wedi dod at ei gilydd i ddathlu’r ysgol a chreu etifeddiaeth i Ysgol Gynradd Afon-Y-Felin. Mae’r cerflun yn cynrychioli eu hethos a’u gwerthoedd ac yn darlunio’r profiadau a’r mwynhad sy’n cael eu rhannu gan ddisgyblion nawr ac yn y gorffennol.

Llwybr Cŵn