Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

A celebration of our local area

A celebration of our local area

The Details

Name: A celebration of our local area

Location: Morrisons

Created by: Aberbargoed Primary School

Design Inspiration

Mae cerflun Ysgol Gynradd Aberbargod yn ddathlu ardal leol Aberbargod. Mae’n symbol o agweddau’r gymuned y mae’r plant yn teimlo sy’n bwysig ac yn unigryw. Cymerodd pob plentyn yn yr ysgol ran mewn rhannu syniadau ac arweiniodd blwyddyn chwech y broses i benderfynu ar y dyluniad terfynol.

Llwybr Cŵn