Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Mae’r Dogs Trust wedi synhwyro noddwyr cyntaf Snoopy ar gyfer llwybr celf y gwanwyn

Mae’r cynffonau i gyd yn siglo wrth i Dogs Trust gyhoeddi’r noddwyr corfforaethol cyntaf i wneud eu marc ar A Dog’s Trail with Snoopy, llwybr celf gyhoeddus dorfol sy’n dod i strydoedd Caerdydd, Caerffili a Phorthcawl y gwanwyn nesaf.

Heddiw, cyhoeddir enwau’r 16 o fusnesau a sefydliadau cyntaf i noddi detholiad o gerfluniau Snoopy enfawr a fydd yn cael eu harddangos am ddeng wythnos o 25 Mawrth – 5 Mehefin 2022 ar hyd strydoedd, parciau a mannau agored cyhoeddus i ffurfio llwybr celf trawiadol.

Caiff pob cerflun ei noddi gan gwmnïau ac unigolion o bob cwr o Gymru a thu hwnt a byddant yn dod yn fyw diolch i ddyluniadau wedi’u paentio â llaw gan artistiaid rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae’r tri chyngor croeso, Cyngor Caerdydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr, i gyd wedi addo noddi nifer o gerfluniau Snoopy, yn ogystal â busnesau a sefydliadau o Gymru, Castell Caerdydd, Y Bathdy Brenhinol, Capital FM, Llyngesydd, confused,com, Cadwch Gymru’n Daclus, Cei’r Fôr-Forwyn, Canolfan y Ddraig Goch, Welsh Connections a For Cardiff. Mae’r llwybr hefyd wedi denu sylw cenedlaethol gyda Barbour, Itch Pet a WildBrain i gyd yn ymuno.

Ar ddiwedd y llwybr, bydd y cerfluniau’n cael eu gwerthu mewn arwerthiant i godi arian ac ymwybyddiaeth hanfodol i’r Dogs Trust, sydd wedi agor canolfan ailgartrefu yng Nghaerdydd yn ddiweddar yn ychwanegol at eu cartref ailgartrefu ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd Owen Sharp, Prif Weithredwr y Dogs Trust: “Gydag A Dog’s Trail with Snoopy, byddwn yn rhyddhau pecyn o gerfluniau Snoopy i’r mannau eiconig yng Nghaerdydd, Caerffili a Phorthcawl yn y gwanwyn yn 2022, gan fynd â ni i gyd allan i mwynhau hyfrydwch y lleoedd gwych hyn.

“Rydym wrth ein boddau’n cael cyhoeddi noddwyr corfforaethol cyntaf un y llwybr – mae noddi cerflun Snoopy yn gyfle gwych i fusnesau, nid yn unig i gysylltu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid, ond hefyd i gefnogi gwaith anhygoel Dogs Trust.

“Rydym wedi bod yn helpu cŵn yng Nghymru ers dros 50 mlynedd drwy ein presenoldeb ym Mhen-y-bont ar Ogwr a nawr gyda’n canolfan ailgartrefu fwyaf newydd yng Nghaerdydd sydd ar fin helpu hyd yn oed mwy o gŵn yng Nghymru bob blwyddyn. Nod y llwybr yw codi arian ar gyfer gŵn fel y gallwn barhau i wella lles cŵn yng Nghymru a thu hwnt. Rydym yn gwybod y bydd yn arddangosfa ysblennydd i bawb sy’n ymuno ac rydyn ni wedi ein cyffroi i wneud A Dog’s Trail yn etifeddiaeth barhaol, yn union fel Snoopy ei hun!”

Bydd cerfluniau llai yn ogystal â’r cherfluniau enfawr o Snoopy, a gaiff eu haddurno gan ddisgyblion ac athrawon mewn ysgolion lleol, a fydd hefyd yn cael eu harddangos ar hyd y llwybr.

Mae amser o hyd i noddi cerflun Snoopy. I gymryd rhan e-bostiwch trailsponsors@dogstrust.org.uk neu ewch i www.adogstrail.org.uk

Gallwch hefyd ddilyn A Dog’s Trail ar Facebook, Twitter ac Instagram drwy chwilio am ‘A Dog’s Trail with Snoopy’.

Llwybr Cŵn