Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Mae cerfluniau Snoopy ysgolion wedi’u rhyddhau!

Two brightly decorated Snoopy sculptures, designed by local schoolchildren

Dros y dyddiau nesaf (30 a 31 Mawrth), bydd dros 70 o gerfluniau Snoopy bach yn cael eu rhyddhau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili a Chaerdydd ar gyfer lansio llwybr celf cerflun ysgolion A Dog’s Trail Snoopy, i gyd wedi’u dylunio a’u haddurno gan blant ysgol ledled De Cymru.

Roedd y gyfres o fersiynau llai o gerfluniau Snoopy enfawr mor gyffrous i A Dog’s Trail ddechrau, maent wedi mynd i’r strydoedd wythnos ynghynt, gyda 75 ohonynt yn pawennu eu ffordd ar draws strydoedd Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili a Chaerdydd ar eu llwybr eu hunain.

Ymunodd dros 80 o ysgolion lleol o bob rhan o Dde Cymru â’r hwyl a chreu eu llwybr cerflun Snoopy llai eu hunain fel rhan Raglen Addysgu A Dog’s Trail with Snoopy. Gyda lliwiau byw, mae disgyblion a grwpiau ar draws y rhanbarth wedi paentio, lliwio, tynnu a braslunio eu dyluniadau, gan roi ‘brech’ newydd o fywyd i’r cerfluniau! Y mae ysbrydoliaeth disgyblion ar gyfer eu dyluniadau yn cynnwys eu cymuned leol, dathlu cynwysoldeb ac amrywiaeth yn ogystal â diogelu ein planed. Mae’r artistiaid ifanc i gyd wedi codi arian ar gyfer cŵn er mwyn sicrhau y gall Dogs Trust barhau i ofalu am gŵn a’u hailgartrefu yn Ne Cymru.

O 1 Ebrill, gallwch ddod o hyd i gerfluniau Snoopy’r Ysgolion ar draws mannau cyhoeddus yng Nghaerdydd, Caerffili a Phorthcawl drwy lawrlwytho ap A Dog’s Trail, cyn i’r prif lwybr fynd yn fyw ar 8 Ebrill.

Clicio yma i weld Llwybr Snoopy Ysgolion.

Llwybr Cŵn