Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Mae A Dog’s Trail with Snoopy yn rhoi cip ar gerfluniau sy’n cael eu creu mewn gofod paentio newydd yng Mermaid Quay

Mae dros 20 o artistiaid o Gymru wedi dechrau ar gerfluniau Snoopy enfawr, a fydd yn rhan o A Dog’s Trail with Snoopy y flwyddyn nesaf – llwybr celf gyhoeddus lle bydd 40 o gerfluniau Snoopy yn llenwi strydoedd Caerdydd, Caerffili a Phorthcawl i godi arian hanfodol at y Dogs Trust.

Mae cerfluniau Snoopy yn cael eu cadw dros dro mewn gofod paentio pwrpasol yng nghanolfan fwyta a siopa glannau Bae Caerdydd, Mermaid Quay, un o noddwyr y llwybr.

Dywedodd rheolwr canolfan Mermaid Quay, Simon Whiting:

“Rydym yn falch iawn o groesawu artistiaid A Dog’s Trail with Snoopy i Mermaid Quay.   Mae’n wych gallu cael rhagolwg o’r dyluniadau wrth iddynt gael eu creu.   Rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar at weld ein cerflun Snoopy ein hunain yn cael ei arddangos yn y ganolfan pan fydd y llwybr yn mynd yn fyw y flwyddyn nesaf.”

Bydd y llwybr yn cael ei lansio ar ddydd Gwener 25 Mawrth 2022 ac artistiaid wrthi’n brysur yn dod â bywyd i’w cerfluniau, o gynfas hollol wag. Gyda phob diferyn o baent a phob manylyn, mae’r cerfluniau  1.5 metr o faint o Snoopy yn dod gam yn nes at fod yn barod i fynd am dro ledled De Cymru.

Mae’r artist lleol Farah Saffari wrth ei bodd yn rhan o A Dog’s Trail with Snoopy ac mae’n edrych ymlaen yn fawr at glywed ymateb y cyhoedd i’r holl gerfluniau.

Dywedodd Farah: 

“Mae’n wych gallu helpu’r Dogs Trust i godi arian ar gyfer eu gwaith hanfodol. Gyda chynifer o ddigwyddiadau cyhoeddus yn cael eu canslo neu eu gohirio dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’n wych cael digwyddiad celf lleol i edrych ymlaen ato.

“Mae fy nyluniad Snoopy wedi’i ysbrydoli gan ddyfyniad gan yr artist Corita Kent ‘mae blodau’n tyfu o eiliadau tywyll’. Roeddwn i eisiau creu rhywbeth ysgafn a disglair i ysbrydoli pobl i gofio byw yn y foment, gwerthfawrogi’r pethau bychain, waeth beth mae bywyd yn ei daflu aton ni.”

Bydd artistiaid yn defnyddio’r gofod paentio tan 14 Ionawr, i addurno eu cerfluniau Snoopy unigryw, gyda phob un yn cael ei noddi gan fusnes. Ychwanegodd Farah: “Mae gweithio ar y cerflun ochr yn ochr ag artistiaid eraill yn hyfryd iawn gan fod llawer ohonon ni wedi arfer gweithio ar ein pen ein hunain gan amlaf. Gan fy mod yn ffan enfawr i Snoopy rwy’n torri bol eisiau gweld yr holl gerfluniau gorffenedig ar y llwybr y gwanwyn hwn!”

Gyda’r cerfluniau Snoopy i gyd yn cael eu cadw’n gyfrinachol nes i’r llwybr agor, mae tîm A Dog’s Trail wedi rhannu rhagolwg o ‘Blodau’n Tyfu o Eiliadau Tywyll/Flowers Grow Out Of Dark Moments‘ Farah Saffari a Dyluniad Rachel Hall ‘Ci Draw y Lleuad/Bark Side Of The Moon’, sydd wedi’i ysbrydoli gan y gofod ac wybren y nos.

Dywedodd Rachel: “Rwyf bob amser wedi cael fy ysbrydoli gan wybren y nos felly roeddwn yn gwybod bod yn rhaid i fi ymgorffori’r nen a’r gofod yn fy ngherflun Snoopy. Mae bod yn rhan o A Dog’s Trail fel breuddwyd i fi – peintio cŵn ar gi, y cyfan at achos da – cyfuniad perffaith!”

Dywedodd Rebecca Staden, Rheolwr Prosiect A Dog’s Trail with Snoopy: “Roedd dyluniadau pob un o’r artistiaid yn edrych yn anhygoel ar bapur, ond mae eu gweld nhw’n dechrau dod yn fyw yn wych, a fyddai hyn ddim wedi bod yn bosibl heb y gofod paentio anhygoel yng Mermaid Quay. Holl ddiben A Dog’s Trail with Snoopy yw gwneud celf yn hygyrch i’r cyhoedd, gan gynnig rhywbeth gwirioneddol unigryw i bawb sy’n byw ac yn ymweld â De Cymru y gwanwyn nesaf. Byddwch yn barod i weld lliwiau trawiadol, dyluniadau dramatig a murluniau godidog, yn gefnlen wych i’ch teithiau o amgylch Caerdydd, Caerffili a Phorthcawl.”

Ar ddiwedd y digwyddiad, bydd pob cerflun yn cael ei arwerthu i godi arian at y Dogs Trust i’w galluogi i barhau i ofalu am y cŵn achub sydd dan eu gofal, a darparu’r hyn sydd ei angen arnyn nhw nes iddyn nhw gael eu mabwysiadu.

Mae llond llaw o becynnau Nawdd ar gael o hyd i sefydliadau lleol noddi eu cerflun Snoopy eu hunain. I gael rhagor o wybodaeth am sut i adael eich ôl ar gerflun Snoopy ewch i www.adogstrail.org.uk/sponsors

Mae ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol hefyd yn ymuno yn yr hwyl drwy addurno eu fersiynau bach eu hunain o’r cerfluniau Snoopy, i gymryd eu lle yn dalog ar eu llwybrau eu hunain.

I gael gwybod mwy am A Dog’s Trail with Snoopy, ewch i www.adogstrail.org.uk, neu gallwch hefyd ddilyn A Dog’s Trail ar Facebook, Twitter ac Instagram drwy chwilio am ‘A Dog’s Trail with Snoopy’.

Llwybr Cŵn