Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Gwiddfoddolwyr yn angen yng Nghaerdydd

I ddathlu bod canolfan ailgartrefu newydd Dog’s Trust yn dod i Gaerdydd, mae Llwybr y Cŵn yn llwybr celf cyhoeddus ysblennydd sy’n ymlwybro ar draws y dinas rhwng 8fed Ebrill – 5ed o Fehefin 2022.

Am 8 wythnos bydd strydoedd y ddinas, bae Caerdydd a’u pharciau yn dod yn gartref i gyfres o gerfluniau Snoopy wedi’u haddurno’n gywrain, pob un wedi’i ddylunio gan artistiaid dawnus a’i noddi gan fusnes neu unigolyn.

Byddwch yn rhan o’r digwyddiad unigryw hwn!

Mae angen cynorthwywyr manwerthu gwirfoddol yn ein shop dros dro yn Cei Morforwyn.

Bydd angen gwirfoffolwyr arnom hefyd ar gyfer ein digwyddiadau Llwybr y Cŵn, fel yr arwerthiant a’r penwythnos ffarwelio.

Os hoffech chi wirfoddoli yn y Siop Llwybr y Cŵn neu yn un o’n digwyddiadau cerfluniau e-bostiwch tabitha.buckle@dogstrust.org.uk am mwy o wybodaeth

Am wybodaeth pellach ynglun a’r llwybr neu syt y gallwch gymryd rhan, ewch i adogstrail.org.uk neu gysylltwch â ni ar adogstrail@dogstrust.org.uk

Llwybr Cŵn