Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Cymryd Rhan

Dewch ar antur gydag A Dog’s Trail

Noddwyr

Cewch gyfle i noddi eich cerflun celf eich hun a bod yn rhan annatod o A Dog’s Trail.

Gwyddom fod eleni wedi bod yn galed wrth i’r pandemig barhau i roi pwysau digynsail ar ein cymunedau. Drwy ddod â’r digwyddiad awyr agored cyffrous hwn i Gaerdydd, gobeithiwn gefnogi adferiad economaidd, corfforol a chymdeithasol a rhoi hwb i’r ddinas a’i busnesau. A hyn oll wrth godi arian hanfodol ar gyfer y Dogs Trust er mwyn i ni allu parhau i wella lles cŵn yng Nghymru a thu hwnt.

Darllen mwy

Artistiaid

Mae angen trawsnewid pob un o’n cerfluniau Snoopy yn waith celf ac rydym wrthi’n chwilio am gyflwyniadau gan y gymuned greadigol leol, rhanbarthol a thu hwnt.

Darllen mwy

Ysgolion

Ochr yn ochr â’r prif lwybr, mae ein rhaglen ddysgu’n gwahodd ysgolion a sefydliadau ieuenctid i gymryd rhan drwy fabwysiadu a dylunio eu cerflun Snoopy eu hunain.

Darllen mwy

Llwybr Cŵn