Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Cychwyn y Cyfarth! Dim ond mis i fynd cyn i gerfluniau Snoopy ddod i’r dref

Bydd cerfluniau Snoopy lliwgar yn ymddangos ar strydoedd Caerdydd, Porthcawl a Chaerffili cyn bo hir.

Bydd y llwybr celf gyhoeddus am ddim, A Dog’s Trail with Snoopy, yn gweld 40 o gerfluniau Snoopy enfawr yn cael eu harddangos ynghyd â 75 o gerfluniau Snoopy llai a gynlluniwyd gan ysgolion ledled De Cymru rhwng 8 Ebrill a 5 Mehefin.

O ‘A Dog’s Dream’ yn Neuadd y Ddinas a ‘Salty Old Sea Dog’ yn Ardal Chwarae Morglawdd Bae Caerdydd i ‘Bark Side of the Moon’ ym Mharc Thompson, ‘Daffodog’ yng nghanol tref Caerffili a ‘Snoopy Dog Vinci’ yn Station Hill, Porthcawl, mae’r holl gerfluniau ysblennydd yn sicr o gael pawb i wenu, yn ogystal â chodi arian ar gyfer y Dogs Trust, sy’n dod o hyd i gartrefi am byth ar gyfer cŵn o’i ganolfannau ailgartrefu ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd.

 

 

Dywedodd Rebecca Staden, Rheolwr Prosiect A Dog’s Trail with Snoopy:

“Dyma’r llwybr celf cerfluniau Snoopy cyntaf erioed i gael ei gynnal yn y DU, felly gyda dim ond pedair wythnos i fynd cyn i’r cerfluniau gael eu dadorchuddio o’r diwedd, mae’n gyffrous iawn.

“Mae’r llwybr yn ddigwyddiad sy’n codi’r galon ac sydd eisoes wedi dod â chymunedau ynghyd, gydag ysgolion yn dylunio’r cerfluniau Snoopy llai, busnesau’n ymuno fel noddwyr ac artistiaid yn cael cyfle i arddangos eu gwaith.

“Rydym yn gobeithio y bydd miloedd o bobl yn dod ar deithiau cerdded gyda ni rhwng 8 Ebrill a 5 Mehefin ac yn mwynhau’r llwybr.”

Bydd app A Dog’s Trail yn cael ei lansio i helpu pobl i ddod o hyd i bob cerflun a manteisio ar gynigion arbennig gan fusnesau ar hyd y llwybr.  Drwy gydol y llwybr bydd siop hefyd yng Nghei’r Fôr-forwyn yn gwerthu popeth o deganau meddal Snoopy a bagiau Tote i dlysau coleri cŵn ac ategolion cŵn. Pan ddaw’r llwybr i ben, bydd y cerfluniau’n cael eu gwerthu mewn digwyddiad arbennig i gefnogi gwaith y Dogs Trust, elusen lles cŵn fwyaf y DU.

Dywed Rebecca:

“Bob blwyddyn mae’r Dogs Trust yn dod o hyd i gartrefi i filoedd o gŵn sydd yn chwilio am gartrefi newydd am amryw o resymau. Weithiau mae salwch yn y teulu, neu newid mewn oriau gwaith neu lety yn golygu bod yn rhaid i berchnogion wneud y penderfyniad torcalonnus i drosglwyddo eu ci annwyl i’r Dogs Trust.

“O’r eiliad y maent yn cerdded drwy’r drysau yn un o ganolfannau ailgartrefu’r Dogs Trust mae pob ci yn cael popeth sydd ei angen arno o deganau a danteithion i hyfforddiant a llawer o gariad, nes eu bod yn dod o hyd i’w teulu newydd eu hunain. Ond dim ond gyda chefnogaeth y cyhoedd sy’n caru cŵn y mae hynny’n bosibl.

“Rydym yn gobeithio y bydd y llwybr gwych hwn yn dod â llawenydd i bobl, a’u cŵn, yn ogystal â chodi arian ar gyfer y Dogs Trust fel y gall barhau i ofalu am gŵn sydd mewn angen ac yn y pen draw ddod o hyd i gartrefi iddynt.”

Llwybr Cŵn