Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Dewch, bawb, i A Dog’s Trail with Snoopy

Snoopy statue with jumping girls

Mae pawb wrthi’n rhoi help pawen gyda dim ond wythnos i fynd cyn i A Dog’s Trail with Snoopy agor yn strydoedd, parciau a chanolfannau siopa De Cymru.

Ar ôl misoedd o gynllunio, dim ond ychydig ddyddiau sydd tan y bydd cerfluniau Snoopy lliwgar yn cael eu traed yn rhydd yng Nghaerdydd, Porthcawl a Chaerffili.

Bydd 40 o gerfluniau Snoopy enfawr yn cael eu harddangos ynghyd â 75 o gerfluniau Snoopy llai wedi’u cynllunio gan ysgolion ledled De Cymru ar y daith gelf gyhoeddus, fydd am ddim i’w mwynhau.  Mae cerfluniau Snoopy’r ysgolion eisoes wedi’u datgelu ac maen nhw wrth eu bodd gyda’r cariad sydd wedi ei ddangos tuag atyn nhw, cyn i’r prif lwybr fynd yn fyw ddydd Gwener (8 Ebrill).

Bydd y llwybr yn codi arian ar gyfer Dogs Trust, sydd â chanolfannau ailgartrefu yng Nghaerdydd a Pen-y-bont ar Ogwr, i helpu’r elusen i barhau i ofalu am filoedd o gŵn bob blwyddyn wrth iddyn nhw aros i ddod o hyd i deuluoedd a chartrefi cariadus newydd.

Dywedodd Rebecca Staden, Rheolwr Prosiect A Dog’s Trail with Snoopy:

“Ar ôl misoedd lawer o gynllunio gofalus, rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar at rannu ein cerfluniau Snoopy, mawr a bach.

“Mae cŵn yn ganolog i’r llwybr, a bydd pob ceiniog a godir yn mynd i gefnogi Dogs Trust, gan helpu i sicrhau bod y cŵn hyfryd sydd dan eu gofal yn gallu cael popeth sydd ei angen arnyn nhw, o ddanteithion i hyfforddiant a gwelyau cyffyrddus, i amser un-wrth-un gyda’u gofalwyr, tan iddyn nhw fynd ar antur at eu teuluoedd newydd.

“Rydym yn gobeithio y bydd ffrindiau, teuluoedd, cydweithwyr, ac wrth gwrs eu cŵn, yn ymuno â’n llwybr ac yn cael llawer o hwyl ar hyd y ffordd.”

Mae’r 75 cerflun mawr wedi’u dylunio a’u paentio gan artistiaid o Gymru a ledled y DU, wedi’u hysbrydoli gan bopeth o faner Cymru, rygbi a chiwb Rubix i ddarluniadau o’r hyn mae cŵn wrth eu bodd yn ei wneud, a sut maen nhw’n teimlo pan fôn nhw’n dod o hyd i’w teulu am byth o’r diwedd.

Dywed Rebecca:

“Dyma’r llwybr celf cerflun Snoopy cyntaf erioed i gael ei gynnal yn y DU ac rydym wedi clywed bod rhai cefnogwyr yn teithio’r holl ffordd o Galiffornia ac Awstria i gymryd rhan!

“Rydym yn gyffrous iawn bod y diwrnod pan allwn rannu’r cerfluniau gwych hyn yn eu holl ogoniant lliwgar yn prysur agosáu. Mae gan bobl sy’n caru cŵn, a chefnogwyr Snoopy, tan 5 Mehefin i fwynhau’r llwybr, felly, gwelwn ni chi yno!”

Bydd app A Dog’s Trail yn cael ei lansio i helpu pobl i ddod o hyd i bob cerflun a manteisio ar gynigion arbennig gan fusnesau ar hyd y llwybr.  Drwy gydol y llwybr bydd siop hefyd yng Nghei’r Fôr-forwyn yn gwerthu popeth o deganau meddal Snoopy a bagiau Tote i dlysau coleri cŵn ac ategolion cŵn. Pan ddaw’r llwybr i ben, bydd y cerfluniau’n cael eu gwerthu mewn digwyddiad arbennig i gefnogi gwaith Dogs Trust, elusen lles cŵn fwyaf y DU.

I gael gwybod mwy am y llwybr a gweld y map ewch i www.adogstrail.org.uk/cy/art-trail

Llwybr Cŵn