Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Dewch am dro gyda ni! Mae ambell gerflun Snoopy ar gael i’w noddi

Mae Dogs Trust wedi cyhoeddi mai dim ond ambell gerflun Snoopy enfawr sydd ar gael i’w noddi erbyn hyn. Byddant yn ymddangos ar lwybr celf cyhoeddus mwyaf erioed de Cymru, A Dog’s Trail with Snoopy, sy’n codi arian ar gyfer yr elusen.

Bydd A Dog’s Trail with Snoopy, mewn cydweithrediad â chynhyrchwyr creadigol, Wild in Art, yn arddangos 40 o gerfluniau Snoopy mawr ledled Caerdydd, Caerffili a Phorthcawl am 8 wythnos o 8 Ebrill i 5 Mehefin 2022.

Dim ond naw cerflun Snoopy enfawr sydd ar ôl i’w noddi, a dim ond pythefnos sydd ar ôl i sefydliadau Cymru ymuno â’r ymgyrch.

Yn 1.5 metr o uchder, mae’r cerfluniau sy’n weddill wedi’u trawsnewid yn waith celf anhygoel, o ddyluniadau wedi’u hysbrydoli gan flodau a gofod i gelf haniaethol a chreaduriaid chwedlonol, sy’n golygu y bydd busnesau’n cael cyfle unigryw i godi eu proffil a gwneud eu marc ar fath arbennig o dudalen wag.

Yn ogystal â gwelededd brand drwy’r ap swyddogol A Dog’s Trail, mae’r manteision ychwanegol yn cynnwys CSR a gwelededd ledled y ddinas drwy gydol y gwanwyn. Bydd y llwybr yn dod â lliw i strydoedd de Cymru wrth i’r cerfluniau Snoopy fynd am dro o amgylch prifddinas Cymru a threfi cyfagos Caerffili a Phorthcawl. Drwy noddi cerflun Snoopy, bydd sefydliadau hefyd yn cefnogi canolfannau ailgartrefu’r Dogs Trust ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd yn uniongyrchol.

Dywedodd Rebecca Staden, Rheolwr Prosiect A Dog’s Trail with Snoopy: “Mae A Dog’s Trail with Snoopy yn gyfle gwych i chi godi ymwybyddiaeth o’ch busnes ac mae llawer o ffyrdd cyffrous o elwa ar gydweithrediad gyda ni tra’n cefnogi gwaith anhygoel Dogs Trust.  Drwy ddod am dro gyda ni, byddwch yn arwain y gwaith o gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, a chynyddu ymgysylltiad cymunedol.

“Bydd pob cerflun Snoopy yn cael ei greu’n fedrus, gan ddangos y cyfoeth o dalent artistig sydd ar gael yn y rhanbarth a thu hwnt. Mae amrywiaeth eang o gyfleoedd noddi ar gael felly os oes gennych ddiddordeb, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.”

 Ar ddiwedd y digwyddiad, bydd pob cerflun yn cael ei arwerthu i godi arian at y Dogs Trust i’w galluogi i barhau i ofalu am y cŵn achub sydd dan eu gofal, ac i roi’r hyn sydd ei angen arnyn nhw nes iddyn nhw gael eu mabwysiadu.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i adael eich marc ar gerflun Snoopy ewch i www.adogstrail.org.uk/sponsors

 

Llwybr Cŵn