Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Datgelu cerfluniau Snoopy mewn llwybr celf anhygoel ledled De Cymru

Group of decorate Snoopy sculptures

Mae llwybr celf gyhoeddus hirddisgwyliedig sy’n cynnwys 115 o gerfluniau Snoopy, mawr a bach, wedi’i lansio yng Nghaerdydd, Caerffili a Phorthcawl i godi arian at y Dogs Trust.

 

Dechreuodd A Dog’s Trail with Snoopy heddiw (Dydd Gwener 8 Ebrill) a bydd yn gorffen ddydd Sul 5 Mehefin. Mae’r cerfluniau sydd wedi’u dylunio’n unigol i’w gweld drwy strydoedd a mannau agored Caerdydd, Caerffili a Phorthcawl gan ffurfio llwybr tua 23km o hyd.

 

Bydd y llwybr yn codi arian ar gyfer y Dogs Trust, sydd â chanolfannau ailgartrefu yng Nghaerdydd a Pen-y-bont ar Ogwr, i helpu’r elusen i barhau i ofalu am filoedd o gŵn bob blwyddyn wrth iddyn nhw aros i ddod o hyd i deuluoedd a chartrefi cariadus newydd.

 

Dywedodd Rebecca Staden, Rheolwr Prosiect A Dog’s Trail with Snoopy:

 

“Rydym wedi cyffroi’n lân o allu datgelu ein cerfluniau Snoopy ar hyd a lled De Cymru o’r diwedd ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at weld pawb allan yn mwynhau’r llwybr dros yr 8 wythnos nesaf!

 

“Bydd A Dog’s Trail yn ddiwrnod allan gwych i bawb, boed â dwy goes neu bedair, a bydd yn rhoi cyfle i bobl archwilio mannau yn y de nad ydynt efallai wedi ymweld â nhw o’r blaen, a helpu i gefnogi’r gofal a ddarparwn i filoedd o gŵn ledled De Cymru bob blwyddyn.”

 

O’r 40 cerflun mawr, mae 24 wedi’u dylunio gan artistiaid o Gymru ac mae 75 o gerfluniau Snoopy llai sydd wedi’u haddurno gan ysgolion lleol a grwpiau cymunedol.

 

Mae mapiau’r llwybrau ar gael o wahanol fannau ar hyd y llwybr gan gynnwys o Ganolfan Ailgartrefu Dogs Trust Caerdydd a Siop A Dog’s Trail yng Nghei’r Fôr-Forwyn, sydd ar agor drwy gydol y llwybr ac sy’n gwerthu popeth o deganau Snoopy a bagiau tote i dlysau ar gyfer coleri cŵn ac ategolion.

 

Gellir lawrlwytho app A Dog’s Trail am ddim o’r Google Play Store a’r Apple App Store i helpu pobl i ddod o hyd i’r cerfluniau, olrhain eu cynnydd wrth iddynt gerdded y llwybr a manteisio ar gynigion arbennig gan fusnesau ar hyd y llwybr.

 

Ar ôl i’r llwybr ddod i ben, bydd cyfle olaf i weld pob un o’r 40 cerflun Snoopy mawr gyda’i gilydd mewn digwyddiad ffarwelio ar Lawnt Neuadd y Ddinas Caerdydd rhwng 16 ac 19 Mehefin. Bydd tocynnau ar gyfer y digwyddiad ffarwelio yn mynd ar werth yn ddiweddarach y mis hwn drwy www.adogstrail.org.uk. Pan ddaw’r llwybr i ben, bydd y cerfluniau’n cael eu gwerthu mewn arwerthiant arbennig yn y Gyfnewidfa Lo ar 21 Mehefin i gefnogi gwaith y Dogs Trust, elusen lles cŵn fwyaf y DU.

 

Ewch i www.adogstrail.org.uk i gael rhagor o wybodaeth. Gallwch hefyd ddilyn A Dog’s Trail ar Facebook, Twitter ac Instagram.

Llwybr Cŵn