Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Bydd cerfluniau Snoopy maint mawr yn cymryd Caerdydd drosodd wrth i’r llwybr celf cyntaf erioed sy’n croesawu cŵn ddod i’r ddinas

Mae’r Dog’s Trust, sef elusen lles cŵn fwyaf y DU wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn rhyddhau brîd o gerfluniau Snoopy i ddinas Caerdydd yr hydref nesaf. Mae’r elusen wedi ymuno â Peanuts, i ddod â llwybr celf cyffrous newydd i’r ddinas, sy’n cynnwys y corhelgi byd-enwog. Bydd y llwybr sy’n croesawu cŵn yn mynd ag ymwelwyr ar hyd rhai o’r llwybrau mynd â chŵn am dro yn y ddinas er mwyn codi ymwybyddiaeth ac arian dros yr elusen – a fydd yn fuan yn agor canolfan ailgartrefu yn y ddinas.

Bydd Llwybr Cŵn gyda Snoopy, ar y cyd â’r cynhyrchwyr creadigol. Wild in Art, yn mynd ag ymwelwyr sydd â dwy goes a phedair coes ar lwybr drwy ganol prifddinas Cymru, am 10 wythnos, yn ystod hydref 2021. Bydd y llwybr yn cynnwys cerfluniau unigryw a lliwgar o Snoopy a ddyluniwyd gan artistiaid lleol a chenedlaethol.

 

Caiff pob cerflun ei noddi gan fusnes neu unigolyn a bydd ganddo ei hanes ei hun i’w adrodd, llawer ohonynt yn arddangos cyfoeth talent artistig Caerdydd, wrth ddathlu bywiogrwydd, diwylliant a’r creadigrwydd sydd gan y ddinas i’w gynnig. Ar ddiwedd y llwybr, caiff y cerfluniau Snoopy eu harwerthu i godi arian hanfodol ar gyfer y Dogs Trust.

Bydd Llwybr Cŵn gyda Snoopy yn cysylltu partneriaid corfforaethol, cyhoeddus a chymunedol o gwmpas y ddinas, gan ddarparu digwyddiad cyfranogi torfol ar y cyd, sy’n creu hwb cymdeithasol, lles ac economaidd i’r ddinas ac i’r gymuned.

Gwahoddir busnesau, unigolion a sefydliadau sydd eisiau gwybod mwy am sut y gallant greu eu hargraff ar gi mwyaf eiconig y byd a noddi’r llwybr celf Snoopy cyntaf erioed i lansiad digidol ddydd Mercher 11 Tachwedd o 4.00-5.00pm.

Dywedodd Owen Sharp, Prif Weithredwr y Dogs Trust:

“Mae A Dog’s Trail with Snoopy yn antur newydd gyffrous i’r Dogs Trust. Alla’ i ddim aros i weld y Snoopy eiconig yn dod yn fyw, gan ddod â lliw a hwyl i strydoedd Caerdydd.

“Rydyn ni’n helpu cŵn yng Nghymru ers mwy na 50 mlynedd trwy ein presenoldeb ym Mhen-y-bont ar Ogwr; ond rydym wedi’n cyffroi yn arbennig i agor ein 21ain canolfan ailgartrefu yng Nghaerdydd yn 2021 a fydd yn ein galluogi i ofalu am 1,000 ychwanegol o gŵn bob blwyddyn a darparu swyddi a chyfleoedd i wirfoddoli yn y gymuned.

“Nod y llwybr yw codi punnoedd i gŵn fel y gallwn barhau i wella lles cŵn yng Nghymru. Rydym yn gwybod y bydd yn arddangosfa ysblennydd i bawb sy’n ymuno ac rydyn ni wedi ein cyffroi i wneud A Dog’s Trail yn etifeddiaeth barhaol, yn union fel Snoopy ei hun!”

Mae Wild in Art wedi dod â chymunedau ynghyd gyda’i lwybrau cerfluniau mewn dinasoedd o gwmpas y byd. Eu llwybr celf cyntaf yng Nghaerdydd oedd Snowdogs Tails yng Nghymru yn 2017. Hyd yn hyn, mae ei ddigwyddiadau wedi cyfrannu mwy na £15 miliwn i elusennau a £2.4 miliwn i gymunedau creadigol.

Dywedodd Charlie Langhorne, Rheolwr Gyfarwyddwr a Chyd-sylfaenydd Wild in Art:

“Rydym yn falch iawn o fod yn dychwelyd i Gaerdydd a gweithio gyda’r Dogs Trust a Peanuts i greu A Dog’s Trail with Snoopy – ein llwybr cyntaf erioed sy’n croesawu cŵn.

“Mae ein digwyddiadau wedi’n dylunio i ddod â mwynhad celf gyhoeddus i bawb wrth gynnig ffyrdd newydd i bobl fforio yn eu hardal leol, ond mae arnom angen cefnogaeth busnesau lleol i beri iddo ddigwydd.

“Mae noddi cerflun Snoopy yn gyfle rhagorol ac mae llawer o ffyrdd cyffrous o elwa ar gydweithio gyda ni wrth gefnogi gwaith anhygoel Dog’s Trust.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury:

“Rydym yn edrych ymlaen at groesawu A Dog’s Trail with Snoopy i Gaerdydd a helpu i greu digwyddiad celf gyhoeddus a fydd â’r potensial i godi llawer o arian i’r Dog’s Trust, wrth ddathlu’r creadigrwydd a’r gymuned wrth galon ein dinas. Mae llwybrau celf blaenorol wedi dod â mwy na 350,000 o ymwelwyr i’r ddinas ac wedi cynhyrchu £10 miliwn i’r economi leol. Mae digwyddiadau’r byd wedi sicrhau bod 2020 yn flwyddyn anodd i ni i gyd felly mae’r syniad o A Dog’s Trail yn goleuo strydoedd y ddinas wrth i ni symud tua diwedd 2021 yn rhywbeth arbennig i edrych ymlaen ato.

“Bydd A Dog’s Trail yn cynnig i bawb, â dwy goes ac a phedair coes, ddiwrnod allan gwych a bydd yn peri i bobl fforio yn rhannau o’r ddinas nad ydynt efallai wedi ymweld â nhw o’r blaen. Mae’n ffordd wych o godi arian ac i arddangos Caerdydd fel lle i ymweld â hi, ac i garu, byw , gweithio a chwarae ynddi.”

Mae personoliaethau chwaraeon Cymru Elinor Barker MBE a Gareth Thomas hefyd yn rhoi eu cefnogaeth i A Dog’s Trail ac maent yn helpu i lansio’r llwybr celf trwy fideo mewn digwyddiad lansio rhithwir ym mis Tachwedd.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru am y digwyddiad lansio digidol ddydd Mercher 11 Tachwedd, cysylltwch â thîm A Dog’s Trail ar  trailsponsors@dogstrust.org.uk  neu am wybodaeth arall ewch i www.adogstrail.org

Llwybr Cŵn