Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Artistiaid

Angen Artistiaid!

Mae’r Dogs Trust, mewn partneriaeth â Wild in Art a’r byd-enwog Snoopy, yn gwahodd pobl i fforio dinas Caerdydd ar hyd llwybr celf newydd cyffrous yn nhymor y gwanwyn 2022. Wrth i gymunedau ledled y byd barhau i ddelio ag effeithiau Coronafeirws ac adfer, mae A Dog’s Trail yn dod â digwyddiad cyfranogiad eang cwbl gynhwysol i Gaerdydd, a fydd yn hwyl ac yn ysbrydoli wrth hyrwyddo lles, ysbryd cymunedol a chariad at gŵn!

Bydd dros 50 o gerfluniau Snoopy enfawr yn addurno canol y ddinas, pob un gyda dyluniad unigryw, a chyda’i gilydd byddant yn creu llwybr diogel, am ddim, hwyliog a chyfeillgar i deuluoedd. Ar ddiwedd y llwybr, caiff y cerfluniau Snoopy eu gwerthu i godi arian at y Dogs Trust, ein canolfan ailgartrefu newydd yng Nghaerdydd a’r 14,000 o gŵn yr ydym yn gofalu amdanynt bob blwyddyn yn y DU.

Rydym eisiau i chi ein helpu i wneud hwn y llwybr mwyaf creadigol eto.

Mae angen trawsnewid pob un o’n cerfluniau Snoopy yn waith celf ac rydym wrthi’n chwilio am gyflwyniadau gan y gymuned greadigol leol, ranbarthol a’r tu hwnt. Mae croeso i artistiaid newydd a phrofiadol anfon dyluniadau, mewn unrhyw gyfrwng, o’r traddodiadol i gyfryngau newydd, celf gain, graffiti, darlunio neu fosaig. Bydd dyluniadau ar y rhestr fer cyn cael eu cyflwyno i’n noddwyr. Bydd y rhai a ddewisir wedyn yn cael eu comisiynu ac ar ôl eu cwblhau bydd pob artist yn cael ffi gomisiwn o £900, yn ogystal â’r cyfle i arddangos ei waith fel rhan o’r digwyddiad rhyfeddol hwn.

Beth bynnag yw eich ffurf gelfyddydol, byddwn yn croesawu eich syniad i ychwanegu hwyl, creadigrwydd ac arloesedd at lwybr cyntaf erioed Snoopy yn y DU.

Submissions are now open!

We are accepting artist design submissions until 23:59 on 1st July 2021. Don’t miss out on your opportunity to showcase your work on the worlds most-loved dog, to a large scale audience. For all details please refer to the Artist Information Pack or for further information get in touch via trailartists@dogstrust.org.uk

Download the Artist Information Pack and Snoopy Design Templates below.

Artist information pack

Snoopy design template

Artist submission form

 

Llwybr Cŵn