Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

A Dog’s Trail with Snoopy – newid dyddiad lansio

Ar ôl ystyried yn ofalus, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ohirio lansiad A Dog’s Trail with Snoopy o bythefnos. Bydd y llwybr nawr ar agor o 8 Ebrill – 5 Mehefin.

Mae’r cyfyngiadau Coronafeirws parhaus yng Nghymru wedi gwneud rhai o agweddau cynllunio gweithredol a logistaidd y llwybr yn heriol, felly i sicrhau ein bod yn barod i groesawu ymwelwyr i’r Llwybr yn y gwanwyn a’i fod yn gymaint o hwyl â phosibl i bawb, roeddem yn teimlo mai dyma’r peth gorau i’w wneud.

Mae gohirio’r lansiad o bythefnos yn golygu y gallwn fynd yr ail filltir i sicrhau ei fod yn ddigwyddiad llwyddiannus a chyd-daro agoriad y llwybr gyda’r gwyliau Pasg, gan roi’r rheswm perffaith i deuluoedd fynd allan a chrwydro de Cymru, yn ogystal â chodi arian ar gyfer y cŵn yng ngofal Dogs Trust.

Allwn ni ddim aros i bawb brofi’r cerfluniau Snoopy pan fydd y Llwybr yn agor ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gynnig rhywbeth gwirioneddol unigryw i bawb sy’n byw ac yn ymweld â’r rhanbarth y gwanwyn hwn. Byddwch yn barod i weld lliwiau trawiadol, dyluniadau dramatig a murluniau godidog, yn gefnlen wych i’ch teithiau o amgylch Caerdydd, Caerffili a Phorthcawl.

Rydym yn prysur gwblhau’r cynlluniau ar gyfer y llwybr a hoffem glywed gan fusnesau a hoffai noddi Snoopy ac sy’n awyddus i wneud eu marc ar y ci mwyaf eiconig yn y byd.

Ar ran Dogs Trust, hoffwn ddiolch i chi am eich holl gefnogaeth i A Dog’s Trail hyd yma, rydym yn gwerthfawrogi eich holl gefnogaeth ac yn edrych ymlaen at ddod â’r llwybr cyffrous hwn yn fyw.

Llwybr Cŵn