Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Llwybr

Noddwyr

Artistiaid

Ysgolion

Antur gyda’r Dogs Trust a Snoopy

I ddathlu canolfan ailgartrefu cŵn newydd y Dogs Trust yn dod i Gaerdydd, bydd A Dog’s Trail, llwybr celf cyhoeddus am ddim yn ymlwybro trwy’r ddinas yn nhymor y gwanwyn 2022. Am 10 wythnos bydd strydoedd y ddinas, Bae Caerdydd a’r parciau yn dod yn gartref i gyfres o gerfluniau Snoopy wedi’u haddurno’n gain, pob un wedi’i gynllunio gan artistiaid, dylunwyr a darlunwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol – rhai’n ffefrynnau adnabyddus a rhai’n dalent newydd.

Caiff pob cerflun ei noddi gan fusnes neu unigolyn a bydd ganddo ei hanes ei hun i’w adrodd; bydd llawer yn dangos cyfoeth talent artistig Caerdydd, wrth ddathlu’r wefr, y diwylliant a’r creadigrwydd sydd gan y ddinas i’w cynnig.

Byddwch yn rhan o’r digwyddiad unigryw hwn gyda chi mwyaf eiconig y byd, a helpu i godi arian hanfodol ar gyfer y Dogs Trust a’n Canolfan Ailgartrefu ddiweddaraf yng Nghaerdydd, yn ogystal â sicrhau manteision economaidd, cymdeithasol a diwylliannol sylweddol i’r ddinas.

Mae A Dog’s Trail yn antur newydd gyffrous gan y Dogs Trust. Nod y llwybr yw codi cyllid sylweddol tuag at ein gwaith er mwyn gallu parhau i ddarparu ein gwasanaethau i’r rhai sydd eu hangen fwyaf.  Ond rydym hefyd yn gwybod y bydd hi’n arddangosfa drawiadol, yn dod â llawer o gymunedau at ei gilydd drwy greu ac arddangos cerfluniau ar hyd llwybr drwy’r ddinas – arddangosfa go iawn o Gaerdydd fel lle i ymweld ag ef, ei garu a dinas i fyw, gweithio a chwarae ynddi.

Wrth i gymunedau ledled y byd barhau i ddelio ag effeithiau 2020, mae A Dog’s Trail yn ddigwyddiad arbennig a fydd yn hybu iechyd a lles, yn dod â busnesau a chymunedau at ei gilydd ac yn helpu i hybu’r economi ranbarthol. Gyda’n gilydd, gallwn wneud i hyn ddigwydd.

Latest News

12th February 2021

After careful consideration, we have made the difficult decision to postpone A Dog’s Trail with Snoopy, which was due to take place in Cardiff this Autumn, to Spring 2022. Whilst the trail could take place safely outdoors, ther....

7th December 2020

Dogs Trust is calling out to local artists in Cardiff to make their creative mark on a special breed of blank canvases as the charity gears up for its first-ever public art trail in Cardiff in Autumn 2021. A Dog’s Trail with Sn....

2nd November 2020

Come on an adventure with A Dog's Trail Business and individuals are invited to sponsor the first ever UK Snoopy art trail. Sponsoring one of the very first Snoopy sculptures to ever set paws on a UK trail will give you a fantas....

2nd November 2020

Super-sized Snoopy sculptures to take over Cardiff as first ever dog-friendly art trail comes to the city Over 50 giant sculptures of the world’s most loved illustrated dog will be decorating the streets of Cardiff in Autumn ....

2nd November 2020

After years of planning, work for Dogs Trust’s new rehoming centre in Cardiff is due to be completed in 2021. The Rehoming Centre, located on Nettlefold Road in Splott, just two miles from Cardiff Bay, will help up to 1,000 dog....

Sponsors

Official Supporters

Snoopy Sponsors

Llwybr Cŵn