Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Llwybr

Wyt ti’n barod i ddilyn dy drwyn ac archwilio De Cymru gyda’ch holl synhwyrau?

‘Lawrlwythwch ap Llwybr y Cŵn’

Noddwyr

Diolch i’n noddwyr hael am gyfrannu tuag at Llwybr y Cŵn!

Artistiaid

Diolch i’n hartistiaid anhygoel sydd wedi cynhyrchu cerfluniau Snoopy mor syfrdanol!

Ysgolion

Diolch i’n pobl ifanc dawnus a’n hysgolion sydd wedi dylunio cerfluniau bach Snoopy mor ysbrydoledig!

Antur gyda’r Dogs Trust a Snoopy

I ddathlu canolfan ailgartrefu cŵn newydd y Dogs Trust yn dod i Gaerdydd, bydd A Dog’s Trail, llwybr celf cyhoeddus am ddim yn ymlwybro trwy’r ddinas yn nhymor y gwanwyn 2022. Am 10 wythnos bydd strydoedd y ddinas, Bae Caerdydd a’r parciau yn dod yn gartref i gyfres o gerfluniau Snoopy wedi’u haddurno’n gain, pob un wedi’i gynllunio gan artistiaid, dylunwyr a darlunwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol – rhai’n ffefrynnau adnabyddus a rhai’n dalent newydd.

Caiff pob cerflun ei noddi gan fusnes neu unigolyn a bydd ganddo ei hanes ei hun i’w adrodd; bydd llawer yn dangos cyfoeth talent artistig Caerdydd, wrth ddathlu’r wefr, y diwylliant a’r creadigrwydd sydd gan y ddinas i’w cynnig.

Byddwch yn rhan o’r digwyddiad unigryw hwn gyda chi mwyaf eiconig y byd, a helpu i godi arian hanfodol ar gyfer y Dogs Trust a’n Canolfan Ailgartrefu ddiweddaraf yng Nghaerdydd, yn ogystal â sicrhau manteision economaidd, cymdeithasol a diwylliannol sylweddol i’r ddinas.

Mae A Dog’s Trail yn antur newydd gyffrous gan y Dogs Trust. Nod y llwybr yw codi cyllid sylweddol tuag at ein gwaith er mwyn gallu parhau i ddarparu ein gwasanaethau i’r rhai sydd eu hangen fwyaf.  Ond rydym hefyd yn gwybod y bydd hi’n arddangosfa drawiadol, yn dod â llawer o gymunedau at ei gilydd drwy greu ac arddangos cerfluniau ar hyd llwybr drwy’r ddinas – arddangosfa go iawn o Gaerdydd fel lle i ymweld ag ef, ei garu a dinas i fyw, gweithio a chwarae ynddi.

Wrth i gymunedau ledled y byd barhau i ddelio ag effeithiau 2020, mae A Dog’s Trail yn ddigwyddiad arbennig a fydd yn hybu iechyd a lles, yn dod â busnesau a chymunedau at ei gilydd ac yn helpu i hybu’r economi ranbarthol. Gyda’n gilydd, gallwn wneud i hyn ddigwydd.

Latest News

Group of decorate Snoopy sculptures

17th April 2022

Mae llwybr celf gyhoeddus hirddisgwyliedig sy'n cynnwys 115 o gerfluniau Snoopy, mawr a bach, wedi'i lansio yng Nghaerdydd, Caerffili a Phorthcawl i godi arian at y Dogs Trust.   Dechreuodd A Dog’s Trail with Snoopy h....
Snoopy statue with jumping girls

4th April 2022

Mae pawb wrthi’n rhoi help pawen gyda dim ond wythnos i fynd cyn i A Dog’s Trail with Snoopy agor yn strydoedd, parciau a chanolfannau siopa De Cymru. Ar ôl misoedd o gynllunio, dim ond ychydig ddyddiau sydd tan y bydd cer....
Two brightly decorated Snoopy sculptures, designed by local schoolchildren

30th March 2022

Dros y dyddiau nesaf (30 a 31 Mawrth), bydd dros 70 o gerfluniau Snoopy bach yn cael eu rhyddhau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili a Chaerdydd ar gyfer lansio llwybr celf cerflun ysgolion A Dog’s Trail Snoopy, i gyd wedi'u ....

11th March 2022

Bydd cerfluniau Snoopy lliwgar yn ymddangos ar strydoedd Caerdydd, Porthcawl a Chaerffili cyn bo hir. Bydd y llwybr celf gyhoeddus am ddim, A Dog’s Trail with Snoopy, yn gweld 40 o gerfluniau Snoopy enfawr yn cael eu harddang....

26th January 2022

Mae Dogs Trust wedi cyhoeddi mai dim ond ambell gerflun Snoopy enfawr sydd ar gael i'w noddi erbyn hyn. Byddant yn ymddangos ar lwybr celf cyhoeddus mwyaf erioed de Cymru, A Dog’s Trail with Snoopy, sy'n codi arian ar gyfer yr e....

26th January 2022

Ar ôl ystyried yn ofalus, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ohirio lansiad A Dog’s Trail with Snoopy o bythefnos. Bydd y llwybr nawr ar agor o 8 Ebrill – 5 Mehefin. Mae'r cyfyngiadau Coronafeirws parhaus yng Nghymru....

23rd December 2021

Mae dros 20 o artistiaid o Gymru wedi dechrau ar gerfluniau Snoopy enfawr, a fydd yn rhan o A Dog’s Trail with Snoopy y flwyddyn nesaf – llwybr celf gyhoeddus lle bydd 40 o gerfluniau Snoopy yn llenwi strydoedd Caerdydd, Caerf....

14th December 2021

Mae’r cynffonau i gyd yn siglo wrth i Dogs Trust gyhoeddi'r noddwyr corfforaethol cyntaf i wneud eu marc ar A Dog’s Trail with Snoopy, llwybr celf gyhoeddus dorfol sy'n dod i strydoedd Caerdydd, Caerffili a Phorthcawl y gwanwy....
Snoopy at Caerphilly Castle

8th December 2021

Mae Dogs Trust wedi cyhoeddi y bydd yn dod â rhagor o giamocs ciog i Dde Cymru y flwyddyn nesaf, drwy ymestyn ei llwybr celf A Dog's Trail with Snoopy i'r trefi cyfagos Caerffili a Phorthcawl. Yn wreiddiol, digwyddiad yng Ngha....

12th February 2021

Ar ôl ystyried yn ofalus, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ohirio A Dog’s Trail with Snoopy tan dymor y gwanwyn 2022. Roedd i fod i gael ei gynnal yng Nghaerdydd yr hydref hwn. Er y gallai'r llwybr ddigwydd yn ddioge....

7th December 2020

Dogs Trust is calling out to local artists in Cardiff to make their creative mark on a special breed of blank canvases as the charity gears up for its first-ever public art trail in Cardiff in Autumn 2021. A Dog’s Trail with Sn....

2nd November 2020

Come on an adventure with A Dog's Trail Business and individuals are invited to sponsor the first ever UK Snoopy art trail. Sponsoring one of the very first Snoopy sculptures to ever set paws on a UK trail will give you a fantas....

Sponsors

Official Supporters

Kier Group logo

Snoopy Sponsors

Bridgend college logo
First Bus logo
Cardiff RC builders logos
Effective Communication logo
Cardiff Harbour Authority logo
Citreon logo
Llwybr Cŵn